Hoe dring ik ziekteverzuim terug

Hoe dring ik  ziekteverzuim terug.

Veel ondernemingen en bedrijven hebben te maken met ziekteverzuim. Hoe dring ik ziekteverzuim terug.  Een vraag stuk waar iedere organisatie of ondernemer mee worstelt. Het is een grote financiële post voor veel organisaties. Ziekteverzuim, burn-out, overspannen, depressies het zijn allemaal langdurige ziekte trajecten. Naast zakelijk denken zwolle utrecht meppel heerenveende financiële consequenties  voor uw onderneming heeft dat ook (grote) invloed op de andere werknemers.

Een zieke werknemer kost u toch al gauw een €250.- per dag. Gemiddeld genomen ligt het ziekteverzuim op een  4% . Reken  maar eens uit wat dat per jaar kost? In de gezondheid en welzijnszorg ligt het percentage uitval het hoogst. Terwijl in de horeca juist de uitval het laagst is.

Arbo en bedrijfsartsen, Re-integratie en Poortwachter

Menig ondernemer of directielid gaan de haren al recht overeind staan bij het horen van deze termen. Maar als organisatie heb je er mee te maken en moet je er mee dealen. Wees gerust ook uw personeelslid heeft moeite met deze thermen en instanties.

Onderaan de pagina ga ik u straks nog wat tips geven wat u er zelf aan kunt doen om het misschien deels te voorkomen. Ook ben ik ooit kortstondig in loondienst geweest en kreeg ik zelf met een burn-out te maken en beleefde het traject vanaf de andere zijde.

Verschillende soorten ziekteverzuim

  • wit verzuim, als het verzuim wordt veroorzaakt door een duidelijk aanwijsbare ziekte of een andere medische oorzaak;
  • grijs verzuim, waarbij geen objectief vast te stellen reden of klacht wordt gevonden en de legitimiteit van de ziekmelding twijfelachtig is;
  • zwart verzuim, waarbij geen legitieme reden is aangevoerd en er daarom ook sprake is van frauduleus verzuim.

EMDR therapie

EMDR therapie,  Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Een wetenschappelijk onderbouwde en bewezen therapie. Gebeurtenissen die in het lange termijn geheugen liggen opgeslagen worden als het ware “gereset” in je geheugen. Denk daarbij aan nare ervaringen, trauma’s, PTSS, seksueel misbruik, ongevallen, misbruik in jeugd, etc. etc. Want aan iedere burn-out ligt veelal een dieper probleem op de achtergrond. Middels EMDR therapie hebben we hele goede en zeer snelle resultaten hier mee kunnen bereiken.

Sneller terug op de werkvloer

Deze mensen zijn door het definitief oplossen van hun problemen sneller ziekteverzuim terug dringenterug op de werkvloer. En zijn veelal niet terug te kennen en komen vrolijker en beter terug hun trauma of grote dieper liggende probleem is opgelost, weg gevaagd waardoor er ruimte is voor positieve nieuwe indrukken. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn maar toch is het zo. EMDR therapie schaad niet!

Naast EMDR kan aan mindfulness effectief worden ingezet om sneller terug te keren naar de werkvloer. Samen met de werknemer gaan we kijken naar een oplossing die past bij de persoon en zo sneller terug te kunnen keren naar de werkvloer.

Belastingvoordeel

De kosten die worden gemaakt voor de behandelingen kunt u in mindering brengen op uw belastingaangifte en zijn volledig voor u als werkgever of organisatie aftrekbaar. Wij zijn lid van een beroepsvereniging en zijn in het bezit van een ABG registratie en beschikken over geaccrediteerde vak diploma’s.

Geen wachtlijsten

Momenteel beschikken wij niet over wachtlijsten in de regio Zwolle, Meppel, Heerenveen en Hoogeveen. Indien gewenst is het ook mogelijk de behandeling ‘s avonds of in het weekend plaats te laten vinden. Zelf als ondernemer hulp nodig?

Om over na te denken

Volgens het CBS en TNO heeft 14 procent van de Nederlandse werknemers last van burn-out en overspannenheidsklachten. VEERTIEN procent, één op de zeven medewerkers. Meer dan een miljoen en inmiddels beroepsziekte nummer één in Nederland. Het aandeel psychische beroepsziekten was in 2017 goed voor 42 procent (tegen 34 procent in 2014). Psychische gevallen worden zwaarder en de lengte van het verzuim de afgelopen jaren wordt steeds langer. Wat is er aan de hand in onze professionele samenleving?

De snelle wereld en ons reptielenbrein

De evolutie heeft ons veel gebracht maar ons reptielenbrein is niet heel veel veranderd. Dezelfde stressoren die ons miljoenen jaren geleden waarschuwden voor een roofdier gaan nu nog steeds af op e-mails, reclame-uitingen binnenkomende berichtjes et cetera. Echter geen 5 keer maar 5.000 keer per dag.

Tips om ziekteverzuim terug te dringen, hoe dring ik ziekteverzuim terug

Tip 1 : Bied flexibele werktijden waar dat mogelijk is, dit neemt voor veel mensen de stress weg om het te combineren met hun privé leven en eventuele kinderen, mantelzorg etc.

Tip 2 : Ga met uw werknemer in gesprek, aandacht, begrip zijn vak sleutelwoorden ten aanzien van motivatie en betrokkenheid van de werknemer.

Meer tips volgen spoedig!